მთავარი ჩვენზე რეკლამა კონტაქტი
მთავარი მომსახურება აუდიტორია უპირატესობები შეკვეთა რეიტინგი არქივი რეგისტრაცია სიახლეთა არქივი
სტატისტიკა
    სულ საიტზე რიგესტრირებულთა რაოდენობა: 1045
ძიება საიტზე
სქესი  
მამაკაცი 69.32%
ქალი 30.68%
თქვენ ცხოვრობთ  
თბილისი 81.02%
ბათუმი 3.55%
ქუთაისი 5.27%
ყვარელი 0.19%
სხვა 3.64%
რუსთავი 4.89%
თელავი 0.58%
ფოთი 0.38%
გორი 0.48%
განათლება  
ხარისხი 5.18%
საშუალო 9.01%
უმაღლესი 50.53%
დაუმთავრების საშუალო 6.9%
სტუდენტი 24.16%
კოლეჯი 4.22%
აგრძელებთ თუ არა სწავლას?  
არა 35.28%
ვსწავლობ პირველად პროფესიას, სპეციალობას 19.56%
ვღებულობ საშუალო განათლებას 13.71%
ვესწრები კურსებს 11.31%
ვიმაღლებ კვალიფიკაციას სპეციალობით 13.61%
ვღებულობ დამატებით (მეორე) პროფესიას, სპეციალობას 6.52%
სამუშაო სფერო  
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსით 4.6%
სხვა 37.49%
დაქირავებული მუშაკი კომერციულ სტრუქტურაში 25.6%
სახელმწიფო მოხელე 11.31%
უმუშევარი,მუდმივი სამუშაის გარეშე 15.05%
დაქირავებული მუშაჯი სახელმწიფო ორგანიზაციაში 3.93%
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსის გარეშე 2.01%
დარგი, რომელშიც მოღვაწეობთ  
კომპიუტერები და ინტერნეტ ბიზნესი 12.37%
მარკეტინგი, რეკლამა, PR 5.75%
სხვა 25.89%
საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციები 7.67%
განათლება, აღზრდა 4.99%
მეცნიერება, კვლევითი ინსტიტუტები 1.53%
მასმედია: ჟურნალისტიკა, საგამომცემლო საქმე 2.97%
მომსახურება 2.49%
საზოგადოებრივი კვება 0.29%
ხელისუფლების არჩევითი ორგანოები 0.77%
ფინანსური სექტორი: ინვესტიცია, დაზღვევა, უძრავი ქონება 2.78%
ტრანსპორტი 2.11%
სპორტი 7.67%
ვაჭრობა 2.3%
სახელმწიფო მართვის აპარატი 1.25%
ტელეკომუნიკაცია, კავშირგაბმულობა 5.18%
მედიცინა, ჯანდაცვა 2.4%
სოფლის მეურნეობა 0.77%
სასმართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა 1.73%
თავისუფალი პროფესია: მხატვარი, მწერალი... 1.44%
მშენებლობა, პროექტირება 2.88%
უშიშროების ორგანოები: არმია, პოლიცია 0.67%
წარმოება 1.53%
დასვენებისა და გართობის ორგანიზაცია 0.77%
ტურიზმი, სასტუმროები 1.53%
კომუნალური მეურნეობა 0.29%
სამსახურებრივი მდგომარეობა  
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 4.03%
მოსწავლე 18.31%
სპეციალისტი,ტექნიკური მენეჯერი 16.3%
სხვა 26.46%
მეწარმე 2.4%
წამყვანი სპეციალისტი 6.14%
სახელმწიფო მოსამსახურე(მათ შორის სამხედრო) 1.15%
განყოფილების უფროსი 5.47%
კერძო პრაქტიკა 3.55%
დროებით უმუშევარი 7.67%
კვალიფიცირებული მუშაკი 5.47%
მომსახურე პერსონალი,არაკვალიფიცირებული მუშა 1.73%
პენსიონერი 0.58%
დიასახლისი 0.77%
დაახლოებით შეაფასეთ თქვენი პირადი თვიური შემოსავალი  
საშუალოზე მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/3. შესაძლებელია კრედიტი უძრავი ქონების შესაძენად; 16.01%
საშუალო – დანახარჟები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/2. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგის შექმნა და სამომხმარებლო კრედიტი ძვირფასი ნივთის/მომსახურების შასაძენად; 36.53%
საშუალოზე დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 2/3. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგი "შავი დღისათვის". სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი ან შეზღუდულია; 11.79%
დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 3/4. ფულადი დანაზოგი შეუძლებელია. სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი. 15.72%
მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/4. შესაძლებელია გრძელვადიანი ინვესტიცია და კრედიტის აღება; 19.94%
ინტერნეტ კავშირის ადგილი  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 31.06%
სახლიდან 84.37%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 9.97%
სტუმრად ყოფნისას 6.52%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 10.26%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 7.19%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 6.81%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 7.86%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 23.87%
სახლიდან 65.1%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 1.44%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 2.21%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 1.15%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 2.88%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 2.3%
სტუმრად ყოფნისას 0.96%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
გომოყოფილი ხაზი (DSL, ADSL) 65.48%
არ ვიცი 21.28%
რადიოკავშირი 11.6%
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ხაზი 0.96%
3G 0.38%
4G 0.19%
რა სიხშირით შედიხართ ინტერნეტში?  
დღეში რამდენჯერმე 83.03%
1-2 ჯერ კვირაში 1.25%
3-4 ჯერ კვირაში 3.74%
2-3 ჯერ თვეში 0.67%
არაუმეტეს 1 თვეში 1.34%
დღეში ერთხელ 9.88%
პირადი მიზნებისათვის  
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 45.45%
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 42.67%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 30.78%
კულტურა, ხელოვნება 35.47%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 77.37%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 39.5%
მეცნიერება,ტექნიკა 32.6%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 38.35%
პროგრამული უზრუნველყოფა 37.49%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 21.09%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 49.95%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 37.3%
განათლება 39.21%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 16.3%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 13.81%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 9.97%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 13.61%
სახლი და აგარაკი 12.75%
ეკონომიკა, ბიზნესი 26.46%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 39.6%
სხვა 18.98%
ამინდის პროგნოზი 39.69%
დაზღვევა 10.64%
სპორტი 23.78%
სოციალური პოლიტიკა 8.05%
პროფესიული მიზნებისათვის  
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 22.53%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 15.72%
კულტურა, ხელოვნება 16.2%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 52.92%
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 27.13%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 28.28%
ეკონომიკა, ბიზნესი 34.52%
მეცნიერება,ტექნიკა 26.37%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 10.07%
პროგრამული უზრუნველყოფა 26.27%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 26.46%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 9.49%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 16.4%
განათლება 28%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 8.92%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 7.96%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 6.04%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 5.75%
სახლი და აგარაკი 3.64%
სხვა 8.34%
დაზღვევა 5.18%
სპორტი 4.7%
სოციალური პოლიტიკა 5.66%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 9.68%
ამინდის პროგნოზი 9.68%
მომხმარებლების მიერ ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი სფეროებია  
ელეკტრონული ფოსტის მიღება, კითხვა, გაგზავნა 87.44%
ელექტრონული პუბლიკაციების კითხვა 25.02%
ინტერნეტ კონფერენციებში,აუქციონებში მონაწილეობა 18.79%
თემატიკურ საიტებზე ინფორმაციის მოძიება 48.42%
კატალოგებსა და ცნობარებში ინფორმაციის მოძიება 37.2%
პროგრამული უზრუნველყოფის მოძიება და გადმოწერა 37.01%
ურთიერთობა ჩატით და ICQ 45.25%
პერსონალური საიტის შექმნა-ადმინისტრირება 24.83%
ონლაინ თამაში 28.19%
ტელე და რადიოგადაცემების მიღება 25.5%
საბანკო და ფინანსური ოპერაციების წარმოება 21%
მომხმარებლებთან ურთიერთობა 23.87%
სხვა 35.76%
ელექტრონული პუბლიკაციების გადმოწერა 23.87%
აუდიო და ვიდეოფაილების გადმოწერა 47.46%
თემატური საფოსტო გზავნილების მიღება 30.01%
ინტელექტუალური სახლის მართვა, სერვისი, უსაფრთხოება 13.14%
© 2007 - 2023 POLLING. GE ყველა უფლება დაცულია.   |   დამზადებულია: Pro-Service
ამ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სიდიდის ინფორმაციის გამოყენება და გავრცელება
ნებადართულია მხოლოდ ამ საიტის, როგორც საინფორმაციო წყაროდ მითითების შემთხვევაში
 
Tel: 508444
Fax: 233005
Mob: 893311635
Mob: 877465590
info@publicity.ge