მთავარი ჩვენზე რეკლამა კონტაქტი
მთავარი მომსახურება აუდიტორია უპირატესობები შეკვეთა რეიტინგი არქივი რეგისტრაცია სიახლეთა არქივი
სტატისტიკა
    სულ საიტზე რიგესტრირებულთა რაოდენობა: 1034
ძიება საიტზე
სქესი  
მამაკაცი 69.68%
ქალი 30.32%
თქვენ ცხოვრობთ  
თბილისი 81.05%
ბათუმი 3.6%
ქუთაისი 5.34%
ყვარელი 0.19%
სხვა 3.6%
რუსთავი 4.96%
თელავი 0.58%
ფოთი 0.39%
გორი 0.29%
განათლება  
ხარისხი 5.25%
საშუალო 9.14%
უმაღლესი 49.85%
დაუმთავრების საშუალო 7%
სტუდენტი 24.49%
კოლეჯი 4.28%
აგრძელებთ თუ არა სწავლას?  
არა 34.89%
ვსწავლობ პირველად პროფესიას, სპეციალობას 19.83%
ვღებულობ საშუალო განათლებას 13.9%
ვესწრები კურსებს 11.27%
ვიმაღლებ კვალიფიკაციას სპეციალობით 13.51%
ვღებულობ დამატებით (მეორე) პროფესიას, სპეციალობას 6.61%
სამუშაო სფერო  
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსით 4.66%
სხვა 37.61%
დაქირავებული მუშაკი კომერციულ სტრუქტურაში 25.27%
სახელმწიფო მოხელე 11.37%
უმუშევარი,მუდმივი სამუშაის გარეშე 15.26%
დაქირავებული მუშაჯი სახელმწიფო ორგანიზაციაში 3.98%
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსის გარეშე 1.85%
დარგი, რომელშიც მოღვაწეობთ  
კომპიუტერები და ინტერნეტ ბიზნესი 12.54%
მარკეტინგი, რეკლამა, PR 5.64%
სხვა 26.04%
საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციები 7.58%
განათლება, აღზრდა 5.05%
მეცნიერება, კვლევითი ინსტიტუტები 1.55%
მასმედია: ჟურნალისტიკა, საგამომცემლო საქმე 2.82%
მომსახურება 2.53%
საზოგადოებრივი კვება 0.29%
ხელისუფლების არჩევითი ორგანოები 0.78%
ფინანსური სექტორი: ინვესტიცია, დაზღვევა, უძრავი ქონება 2.82%
ტრანსპორტი 2.14%
სპორტი 7.77%
ვაჭრობა 2.33%
სახელმწიფო მართვის აპარატი 1.17%
ტელეკომუნიკაცია, კავშირგაბმულობა 5.05%
მედიცინა, ჯანდაცვა 2.33%
სოფლის მეურნეობა 0.78%
სასმართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა 1.75%
თავისუფალი პროფესია: მხატვარი, მწერალი... 1.46%
მშენებლობა, პროექტირება 2.92%
უშიშროების ორგანოები: არმია, პოლიცია 0.68%
წარმოება 1.55%
დასვენებისა და გართობის ორგანიზაცია 0.78%
ტურიზმი, სასტუმროები 1.36%
კომუნალური მეურნეობა 0.29%
სამსახურებრივი მდგომარეობა  
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 4.08%
მოსწავლე 18.56%
სპეციალისტი,ტექნიკური მენეჯერი 16.13%
სხვა 26.53%
მეწარმე 2.43%
წამყვანი სპეციალისტი 6.03%
სახელმწიფო მოსამსახურე(მათ შორის სამხედრო) 1.17%
განყოფილების უფროსი 5.34%
კერძო პრაქტიკა 3.4%
დროებით უმუშევარი 7.77%
კვალიფიცირებული მუშაკი 5.44%
მომსახურე პერსონალი,არაკვალიფიცირებული მუშა 1.75%
პენსიონერი 0.58%
დიასახლისი 0.78%
დაახლოებით შეაფასეთ თქვენი პირადი თვიური შემოსავალი  
საშუალოზე მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/3. შესაძლებელია კრედიტი უძრავი ქონების შესაძენად; 16.23%
საშუალო – დანახარჟები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/2. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგის შექმნა და სამომხმარებლო კრედიტი ძვირფასი ნივთის/მომსახურების შასაძენად; 36.54%
საშუალოზე დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 2/3. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგი "შავი დღისათვის". სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი ან შეზღუდულია; 11.47%
დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 3/4. ფულადი დანაზოგი შეუძლებელია. სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი. 15.94%
მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/4. შესაძლებელია გრძელვადიანი ინვესტიცია და კრედიტის აღება; 19.83%
ინტერნეტ კავშირის ადგილი  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 31.49%
სახლიდან 85.52%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 10.11%
სტუმრად ყოფნისას 6.61%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 10.4%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 7.29%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 6.9%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 7.97%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 24%
სახლიდან 65.31%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 1.26%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 2.04%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 1.17%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 2.82%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 2.33%
სტუმრად ყოფნისას 0.97%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
გომოყოფილი ხაზი (DSL, ADSL) 66.18%
არ ვიცი 20.89%
რადიოკავშირი 11.76%
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ხაზი 0.78%
3G 0.29%
რა სიხშირით შედიხართ ინტერნეტში?  
დღეში რამდენჯერმე 82.99%
1-2 ჯერ კვირაში 1.26%
3-4 ჯერ კვირაში 3.79%
2-3 ჯერ თვეში 0.68%
არაუმეტეს 1 თვეში 1.36%
დღეში ერთხელ 9.82%
პირადი მიზნებისათვის  
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 45.38%
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 42.18%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 30.52%
კულტურა, ხელოვნება 35.08%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 77.75%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 39.16%
მეცნიერება,ტექნიკა 32.17%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 38%
პროგრამული უზრუნველყოფა 37.71%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 20.99%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 49.95%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 37.41%
განათლება 39.07%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 16.52%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 13.99%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 10.11%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 13.8%
სახლი და აგარაკი 12.93%
ეკონომიკა, ბიზნესი 26.43%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 39.46%
სხვა 19.24%
ამინდის პროგნოზი 39.16%
დაზღვევა 10.79%
სპორტი 24.1%
სოციალური პოლიტიკა 8.16%
პროფესიული მიზნებისათვის  
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 22.45%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 15.74%
კულტურა, ხელოვნება 15.94%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 53.06%
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 26.72%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 28.47%
ეკონომიკა, ბიზნესი 34.21%
მეცნიერება,ტექნიკა 26.53%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 9.62%
პროგრამული უზრუნველყოფა 26.24%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 26.24%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 9.23%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 16.23%
განათლება 27.89%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 9.04%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 8.07%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 6.12%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 5.83%
სახლი და აგარაკი 3.69%
სხვა 8.45%
დაზღვევა 5.25%
სპორტი 4.76%
სოციალური პოლიტიკა 5.73%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 9.62%
ამინდის პროგნოზი 9.23%
მომხმარებლების მიერ ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი სფეროებია  
ელეკტრონული ფოსტის მიღება, კითხვა, გაგზავნა 88.63%
ელექტრონული პუბლიკაციების კითხვა 25.36%
ინტერნეტ კონფერენციებში,აუქციონებში მონაწილეობა 19.05%
თემატიკურ საიტებზე ინფორმაციის მოძიება 49.08%
კატალოგებსა და ცნობარებში ინფორმაციის მოძიება 37.71%
პროგრამული უზრუნველყოფის მოძიება და გადმოწერა 37.51%
ურთიერთობა ჩატით და ICQ 45.87%
პერსონალური საიტის შექმნა-ადმინისტრირება 25.17%
ონლაინ თამაში 28.57%
ტელე და რადიოგადაცემების მიღება 25.85%
საბანკო და ფინანსური ოპერაციების წარმოება 21.28%
მომხმარებლებთან ურთიერთობა 24.2%
სხვა 36.25%
ელექტრონული პუბლიკაციების გადმოწერა 24.2%
აუდიო და ვიდეოფაილების გადმოწერა 48.1%
თემატური საფოსტო გზავნილების მიღება 30.42%
ინტელექტუალური სახლის მართვა, სერვისი, უსაფრთხოება 13.31%
© 2007 - 2018 POLLING. GE ყველა უფლება დაცულია.   |   დამზადებულია: Pro-Service
ამ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სიდიდის ინფორმაციის გამოყენება და გავრცელება
ნებადართულია მხოლოდ ამ საიტის, როგორც საინფორმაციო წყაროდ მითითების შემთხვევაში
 
Tel: 508444
Fax: 233005
Mob: 893311635
Mob: 877465590
info@publicity.ge