მთავარი ჩვენზე რეკლამა კონტაქტი
მთავარი მომსახურება აუდიტორია უპირატესობები შეკვეთა რეიტინგი არქივი რეგისტრაცია სიახლეთა არქივი
სტატისტიკა
    სულ საიტზე რიგესტრირებულთა რაოდენობა: 1032
ძიება საიტზე
სქესი  
მამაკაცი 69.72%
ქალი 30.28%
თქვენ ცხოვრობთ  
თბილისი 81.01%
ბათუმი 3.6%
ქუთაისი 5.36%
ყვარელი 0.19%
სხვა 3.6%
რუსთავი 4.97%
თელავი 0.58%
ფოთი 0.39%
გორი 0.29%
განათლება  
ხარისხი 5.26%
საშუალო 9.15%
უმაღლესი 49.76%
დაუმთავრების საშუალო 7.01%
სტუდენტი 24.54%
კოლეჯი 4.28%
აგრძელებთ თუ არა სწავლას?  
არა 34.86%
ვსწავლობ პირველად პროფესიას, სპეციალობას 19.86%
ვღებულობ საშუალო განათლებას 13.92%
ვესწრები კურსებს 11.3%
ვიმაღლებ კვალიფიკაციას სპეციალობით 13.44%
ვღებულობ დამატებით (მეორე) პროფესიას, სპეციალობას 6.62%
სამუშაო სფერო  
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსით 4.67%
სხვა 37.68%
დაქირავებული მუშაკი კომერციულ სტრუქტურაში 25.12%
სახელმწიფო მოხელე 11.39%
უმუშევარი,მუდმივი სამუშაის გარეშე 15.29%
დაქირავებული მუშაჯი სახელმწიფო ორგანიზაციაში 3.99%
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსის გარეშე 1.85%
დარგი, რომელშიც მოღვაწეობთ  
კომპიუტერები და ინტერნეტ ბიზნესი 12.56%
მარკეტინგი, რეკლამა, PR 5.65%
სხვა 26.1%
საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციები 7.5%
განათლება, აღზრდა 5.06%
მეცნიერება, კვლევითი ინსტიტუტები 1.56%
მასმედია: ჟურნალისტიკა, საგამომცემლო საქმე 2.73%
მომსახურება 2.53%
საზოგადოებრივი კვება 0.29%
ხელისუფლების არჩევითი ორგანოები 0.78%
ფინანსური სექტორი: ინვესტიცია, დაზღვევა, უძრავი ქონება 2.82%
ტრანსპორტი 2.14%
სპორტი 7.79%
ვაჭრობა 2.34%
სახელმწიფო მართვის აპარატი 1.17%
ტელეკომუნიკაცია, კავშირგაბმულობა 5.06%
მედიცინა, ჯანდაცვა 2.34%
სოფლის მეურნეობა 0.78%
სასმართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა 1.75%
თავისუფალი პროფესია: მხატვარი, მწერალი... 1.46%
მშენებლობა, პროექტირება 2.92%
უშიშროების ორგანოები: არმია, პოლიცია 0.68%
წარმოება 1.56%
დასვენებისა და გართობის ორგანიზაცია 0.78%
ტურიზმი, სასტუმროები 1.36%
კომუნალური მეურნეობა 0.29%
სამსახურებრივი მდგომარეობა  
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 4.09%
მოსწავლე 18.6%
სპეციალისტი,ტექნიკური მენეჯერი 16.16%
სხვა 26.58%
მეწარმე 2.43%
წამყვანი სპეციალისტი 5.94%
სახელმწიფო მოსამსახურე(მათ შორის სამხედრო) 1.17%
განყოფილების უფროსი 5.26%
კერძო პრაქტიკა 3.41%
დროებით უმუშევარი 7.79%
კვალიფიცირებული მუშაკი 5.45%
მომსახურე პერსონალი,არაკვალიფიცირებული მუშა 1.75%
პენსიონერი 0.58%
დიასახლისი 0.78%
დაახლოებით შეაფასეთ თქვენი პირადი თვიური შემოსავალი  
საშუალოზე მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/3. შესაძლებელია კრედიტი უძრავი ქონების შესაძენად; 16.16%
საშუალო – დანახარჟები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/2. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგის შექმნა და სამომხმარებლო კრედიტი ძვირფასი ნივთის/მომსახურების შასაძენად; 36.51%
საშუალოზე დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 2/3. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგი "შავი დღისათვის". სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი ან შეზღუდულია; 11.49%
დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 3/4. ფულადი დანაზოგი შეუძლებელია. სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი. 15.97%
მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/4. შესაძლებელია გრძელვადიანი ინვესტიცია და კრედიტის აღება; 19.86%
ინტერნეტ კავშირის ადგილი  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 31.55%
სახლიდან 85.69%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 10.13%
სტუმრად ყოფნისას 6.62%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 10.42%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 7.3%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 6.91%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 7.98%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 23.95%
სახლიდან 65.34%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 1.27%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 2.04%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 1.17%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 2.82%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 2.34%
სტუმრად ყოფნისას 0.97%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
გომოყოფილი ხაზი (DSL, ADSL) 66.31%
არ ვიცი 20.93%
რადიოკავშირი 11.78%
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ხაზი 0.58%
3G 0.29%
რა სიხშირით შედიხართ ინტერნეტში?  
დღეში რამდენჯერმე 82.96%
1-2 ჯერ კვირაში 1.27%
3-4 ჯერ კვირაში 3.8%
2-3 ჯერ თვეში 0.68%
არაუმეტეს 1 თვეში 1.36%
დღეში ერთხელ 9.83%
პირადი მიზნებისათვის  
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 45.47%
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 42.16%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 30.57%
კულტურა, ხელოვნება 34.96%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 77.7%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 39.14%
მეცნიერება,ტექნიკა 32.13%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 37.88%
პროგრამული უზრუნველყოფა 37.78%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 21.03%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 49.95%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 37.39%
განათლება 39.05%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 16.55%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 14.02%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 10.13%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 13.83%
სახლი და აგარაკი 12.95%
ეკონომიკა, ბიზნესი 26.29%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 39.53%
სხვა 19.28%
ამინდის პროგნოზი 39.14%
დაზღვევა 10.81%
სპორტი 24.15%
სოციალური პოლიტიკა 8.18%
პროფესიული მიზნებისათვის  
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 22.4%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 15.77%
კულტურა, ხელოვნება 15.87%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 53.16%
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 26.78%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 28.53%
ეკონომიკა, ბიზნესი 34.18%
მეცნიერება,ტექნიკა 26.58%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 9.64%
პროგრამული უზრუნველყოფა 26.19%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 26.29%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 9.25%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 16.26%
განათლება 27.95%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 9.06%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 8.08%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 6.13%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 5.84%
სახლი და აგარაკი 3.7%
სხვა 8.47%
დაზღვევა 5.26%
სპორტი 4.77%
სოციალური პოლიტიკა 5.74%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 9.64%
ამინდის პროგნოზი 9.25%
მომხმარებლების მიერ ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი სფეროებია  
ელეკტრონული ფოსტის მიღება, კითხვა, გაგზავნა 88.8%
ელექტრონული პუბლიკაციების კითხვა 25.41%
ინტერნეტ კონფერენციებში,აუქციონებში მონაწილეობა 19.08%
თემატიკურ საიტებზე ინფორმაციის მოძიება 49.17%
კატალოგებსა და ცნობარებში ინფორმაციის მოძიება 37.78%
პროგრამული უზრუნველყოფის მოძიება და გადმოწერა 37.59%
ურთიერთობა ჩატით და ICQ 45.96%
პერსონალური საიტის შექმნა-ადმინისტრირება 25.22%
ონლაინ თამაში 28.63%
ტელე და რადიოგადაცემების მიღება 25.9%
საბანკო და ფინანსური ოპერაციების წარმოება 21.32%
მომხმარებლებთან ურთიერთობა 24.25%
სხვა 36.32%
ელექტრონული პუბლიკაციების გადმოწერა 24.25%
აუდიო და ვიდეოფაილების გადმოწერა 48.2%
თემატური საფოსტო გზავნილების მიღება 30.48%
ინტელექტუალური სახლის მართვა, სერვისი, უსაფრთხოება 13.34%
© 2007 - 2017 POLLING. GE ყველა უფლება დაცულია.   |   დამზადებულია: Pro-Service
ამ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სიდიდის ინფორმაციის გამოყენება და გავრცელება
ნებადართულია მხოლოდ ამ საიტის, როგორც საინფორმაციო წყაროდ მითითების შემთხვევაში
 
Tel: 508444
Fax: 233005
Mob: 893311635
Mob: 877465590
info@publicity.ge