მთავარი ჩვენზე რეკლამა კონტაქტი
მთავარი მომსახურება აუდიტორია უპირატესობები შეკვეთა რეიტინგი არქივი რეგისტრაცია სიახლეთა არქივი
სტატისტიკა
    სულ საიტზე რიგესტრირებულთა რაოდენობა: 1033
ძიება საიტზე
სქესი  
მამაკაცი 69.65%
ქალი 30.35%
თქვენ ცხოვრობთ  
თბილისი 81.03%
ბათუმი 3.6%
ქუთაისი 5.35%
ყვარელი 0.19%
სხვა 3.6%
რუსთავი 4.96%
თელავი 0.58%
ფოთი 0.39%
გორი 0.29%
განათლება  
ხარისხი 5.25%
საშუალო 9.14%
უმაღლესი 49.81%
დაუმთავრების საშუალო 7%
სტუდენტი 24.51%
კოლეჯი 4.28%
აგრძელებთ თუ არა სწავლას?  
არა 34.92%
ვსწავლობ პირველად პროფესიას, სპეციალობას 19.84%
ვღებულობ საშუალო განათლებას 13.91%
ვესწრები კურსებს 11.28%
ვიმაღლებ კვალიფიკაციას სპეციალობით 13.42%
ვღებულობ დამატებით (მეორე) პროფესიას, სპეციალობას 6.61%
სამუშაო სფერო  
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსით 4.67%
სხვა 37.65%
დაქირავებული მუშაკი კომერციულ სტრუქტურაში 25.19%
სახელმწიფო მოხელე 11.38%
უმუშევარი,მუდმივი სამუშაის გარეშე 15.27%
დაქირავებული მუშაჯი სახელმწიფო ორგანიზაციაში 3.99%
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსის გარეშე 1.85%
დარგი, რომელშიც მოღვაწეობთ  
კომპიუტერები და ინტერნეტ ბიზნესი 12.55%
მარკეტინგი, რეკლამა, PR 5.64%
სხვა 26.07%
საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციები 7.49%
განათლება, აღზრდა 5.06%
მეცნიერება, კვლევითი ინსტიტუტები 1.56%
მასმედია: ჟურნალისტიკა, საგამომცემლო საქმე 2.82%
მომსახურება 2.53%
საზოგადოებრივი კვება 0.29%
ხელისუფლების არჩევითი ორგანოები 0.78%
ფინანსური სექტორი: ინვესტიცია, დაზღვევა, უძრავი ქონება 2.82%
ტრანსპორტი 2.14%
სპორტი 7.78%
ვაჭრობა 2.33%
სახელმწიფო მართვის აპარატი 1.17%
ტელეკომუნიკაცია, კავშირგაბმულობა 5.06%
მედიცინა, ჯანდაცვა 2.33%
სოფლის მეურნეობა 0.78%
სასმართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა 1.75%
თავისუფალი პროფესია: მხატვარი, მწერალი... 1.46%
მშენებლობა, პროექტირება 2.92%
უშიშროების ორგანოები: არმია, პოლიცია 0.68%
წარმოება 1.56%
დასვენებისა და გართობის ორგანიზაცია 0.78%
ტურიზმი, სასტუმროები 1.36%
კომუნალური მეურნეობა 0.29%
სამსახურებრივი მდგომარეობა  
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 4.09%
მოსწავლე 18.58%
სპეციალისტი,ტექნიკური მენეჯერი 16.15%
სხვა 26.56%
მეწარმე 2.43%
წამყვანი სპეციალისტი 5.93%
სახელმწიფო მოსამსახურე(მათ შორის სამხედრო) 1.17%
განყოფილების უფროსი 5.35%
კერძო პრაქტიკა 3.4%
დროებით უმუშევარი 7.78%
კვალიფიცირებული მუშაკი 5.45%
მომსახურე პერსონალი,არაკვალიფიცირებული მუშა 1.75%
პენსიონერი 0.58%
დიასახლისი 0.78%
დაახლოებით შეაფასეთ თქვენი პირადი თვიური შემოსავალი  
საშუალოზე მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/3. შესაძლებელია კრედიტი უძრავი ქონების შესაძენად; 16.15%
საშუალო – დანახარჟები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/2. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგის შექმნა და სამომხმარებლო კრედიტი ძვირფასი ნივთის/მომსახურების შასაძენად; 36.58%
საშუალოზე დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 2/3. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგი "შავი დღისათვის". სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი ან შეზღუდულია; 11.48%
დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 3/4. ფულადი დანაზოგი შეუძლებელია. სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი. 15.95%
მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/4. შესაძლებელია გრძელვადიანი ინვესტიცია და კრედიტის აღება; 19.84%
ინტერნეტ კავშირის ადგილი  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 31.52%
სახლიდან 85.6%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 10.12%
სტუმრად ყოფნისას 6.61%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 10.41%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 7.3%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 6.91%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 7.98%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 23.93%
სახლიდან 65.37%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 1.26%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 2.04%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 1.17%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 2.82%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 2.33%
სტუმრად ყოფნისას 0.97%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
გომოყოფილი ხაზი (DSL, ADSL) 66.25%
არ ვიცი 20.91%
რადიოკავშირი 11.77%
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ხაზი 0.68%
3G 0.29%
რა სიხშირით შედიხართ ინტერნეტში?  
დღეში რამდენჯერმე 82.98%
1-2 ჯერ კვირაში 1.26%
3-4 ჯერ კვირაში 3.79%
2-3 ჯერ თვეში 0.68%
არაუმეტეს 1 თვეში 1.36%
დღეში ერთხელ 9.82%
პირადი მიზნებისათვის  
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 45.43%
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 42.12%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 30.54%
კულტურა, ხელოვნება 35.02%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 77.72%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 39.2%
მეცნიერება,ტექნიკა 32.2%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 37.94%
პროგრამული უზრუნველყოფა 37.74%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 21.01%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 49.9%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 37.35%
განათლება 39.11%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 16.54%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 14.01%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 10.12%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 13.81%
სახლი და აგარაკი 12.94%
ეკონომიკა, ბიზნესი 26.36%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 39.49%
სხვა 19.26%
ამინდის პროგნოზი 39.2%
დაზღვევა 10.8%
სპორტი 24.12%
სოციალური პოლიტიკა 8.17%
პროფესიული მიზნებისათვის  
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 22.47%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 15.76%
კულტურა, ხელოვნება 15.95%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 53.11%
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 26.75%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 28.5%
ეკონომიკა, ბიზნესი 34.24%
მეცნიერება,ტექნიკა 26.56%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 9.63%
პროგრამული უზრუნველყოფა 26.17%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 26.26%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 9.24%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 16.25%
განათლება 27.92%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 9.05%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 8.07%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 6.13%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 5.84%
სახლი და აგარაკი 3.7%
სხვა 8.46%
დაზღვევა 5.25%
სპორტი 4.77%
სოციალური პოლიტიკა 5.74%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 9.63%
ამინდის პროგნოზი 9.24%
მომხმარებლების მიერ ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი სფეროებია  
ელეკტრონული ფოსტის მიღება, კითხვა, გაგზავნა 88.72%
ელექტრონული პუბლიკაციების კითხვა 25.39%
ინტერნეტ კონფერენციებში,აუქციონებში მონაწილეობა 19.07%
თემატიკურ საიტებზე ინფორმაციის მოძიება 49.12%
კატალოგებსა და ცნობარებში ინფორმაციის მოძიება 37.74%
პროგრამული უზრუნველყოფის მოძიება და გადმოწერა 37.55%
ურთიერთობა ჩატით და ICQ 45.91%
პერსონალური საიტის შექმნა-ადმინისტრირება 25.19%
ონლაინ თამაში 28.6%
ტელე და რადიოგადაცემების მიღება 25.88%
საბანკო და ფინანსური ოპერაციების წარმოება 21.3%
მომხმარებლებთან ურთიერთობა 24.22%
სხვა 36.28%
ელექტრონული პუბლიკაციების გადმოწერა 24.22%
აუდიო და ვიდეოფაილების გადმოწერა 48.15%
თემატური საფოსტო გზავნილების მიღება 30.45%
ინტელექტუალური სახლის მართვა, სერვისი, უსაფრთხოება 13.33%
© 2007 - 2017 POLLING. GE ყველა უფლება დაცულია.   |   დამზადებულია: Pro-Service
ამ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სიდიდის ინფორმაციის გამოყენება და გავრცელება
ნებადართულია მხოლოდ ამ საიტის, როგორც საინფორმაციო წყაროდ მითითების შემთხვევაში
 
Tel: 508444
Fax: 233005
Mob: 893311635
Mob: 877465590
info@publicity.ge