მთავარი ჩვენზე რეკლამა კონტაქტი
მთავარი მომსახურება აუდიტორია უპირატესობები შეკვეთა რეიტინგი არქივი რეგისტრაცია სიახლეთა არქივი
სტატისტიკა
    სულ საიტზე რიგესტრირებულთა რაოდენობა: 1037
ძიება საიტზე
სქესი  
მამაკაცი 69.41%
ქალი 30.59%
თქვენ ცხოვრობთ  
თბილისი 81.12%
ბათუმი 3.58%
ქუთაისი 5.32%
ყვარელი 0.19%
სხვა 3.58%
რუსთავი 4.94%
თელავი 0.58%
ფოთი 0.39%
გორი 0.29%
განათლება  
ხარისხი 5.23%
საშუალო 9.1%
უმაღლესი 50.05%
დაუმთავრების საშუალო 6.97%
სტუდენტი 24.39%
კოლეჯი 4.26%
აგრძელებთ თუ არა სწავლას?  
არა 35.14%
ვსწავლობ პირველად პროფესიას, სპეციალობას 19.75%
ვღებულობ საშუალო განათლებას 13.84%
ვესწრები კურსებს 11.23%
ვიმაღლებ კვალიფიკაციას სპეციალობით 13.46%
ვღებულობ დამატებით (მეორე) პროფესიას, სპეციალობას 6.58%
სამუშაო სფერო  
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსით 4.65%
სხვა 37.46%
დაქირავებული მუშაკი კომერციულ სტრუქტურაში 25.36%
სახელმწიფო მოხელე 11.33%
უმუშევარი,მუდმივი სამუშაის გარეშე 15.2%
დაქირავებული მუშაჯი სახელმწიფო ორგანიზაციაში 3.97%
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსის გარეშე 2.03%
დარგი, რომელშიც მოღვაწეობთ  
კომპიუტერები და ინტერნეტ ბიზნესი 12.49%
მარკეტინგი, რეკლამა, PR 5.81%
სხვა 26.14%
საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციები 7.55%
განათლება, აღზრდა 5.03%
მეცნიერება, კვლევითი ინსტიტუტები 1.55%
მასმედია: ჟურნალისტიკა, საგამომცემლო საქმე 2.81%
მომსახურება 2.52%
საზოგადოებრივი კვება 0.29%
ხელისუფლების არჩევითი ორგანოები 0.77%
ფინანსური სექტორი: ინვესტიცია, დაზღვევა, უძრავი ქონება 2.81%
ტრანსპორტი 2.13%
სპორტი 7.74%
ვაჭრობა 2.32%
სახელმწიფო მართვის აპარატი 1.16%
ტელეკომუნიკაცია, კავშირგაბმულობა 5.03%
მედიცინა, ჯანდაცვა 2.32%
სოფლის მეურნეობა 0.77%
სასმართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა 1.74%
თავისუფალი პროფესია: მხატვარი, მწერალი... 1.45%
მშენებლობა, პროექტირება 2.9%
უშიშროების ორგანოები: არმია, პოლიცია 0.68%
წარმოება 1.55%
დასვენებისა და გართობის ორგანიზაცია 0.77%
ტურიზმი, სასტუმროები 1.36%
კომუნალური მეურნეობა 0.29%
სამსახურებრივი მდგომარეობა  
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 4.07%
მოსწავლე 18.49%
სპეციალისტი,ტექნიკური მენეჯერი 16.07%
სხვა 26.62%
მეწარმე 2.42%
წამყვანი სპეციალისტი 6.2%
სახელმწიფო მოსამსახურე(მათ შორის სამხედრო) 1.16%
განყოფილების უფროსი 5.32%
კერძო პრაქტიკა 3.39%
დროებით უმუშევარი 7.74%
კვალიფიცირებული მუშაკი 5.42%
მომსახურე პერსონალი,არაკვალიფიცირებული მუშა 1.74%
პენსიონერი 0.58%
დიასახლისი 0.77%
დაახლოებით შეაფასეთ თქვენი პირადი თვიური შემოსავალი  
საშუალოზე მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/3. შესაძლებელია კრედიტი უძრავი ქონების შესაძენად; 16.17%
საშუალო – დანახარჟები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/2. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგის შექმნა და სამომხმარებლო კრედიტი ძვირფასი ნივთის/მომსახურების შასაძენად; 36.4%
საშუალოზე დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 2/3. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგი "შავი დღისათვის". სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი ან შეზღუდულია; 11.62%
დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 3/4. ფულადი დანაზოგი შეუძლებელია. სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი. 15.88%
მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/4. შესაძლებელია გრძელვადიანი ინვესტიცია და კრედიტის აღება; 19.94%
ინტერნეტ კავშირის ადგილი  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 31.36%
სახლიდან 85.19%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 10.07%
სტუმრად ყოფნისას 6.58%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 10.36%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 7.26%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 6.87%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 7.94%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 24.1%
სახლიდან 65.25%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 1.26%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 2.03%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 1.16%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 2.81%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 2.32%
სტუმრად ყოფნისას 0.97%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
გომოყოფილი ხაზი (DSL, ADSL) 65.92%
არ ვიცი 21.2%
რადიოკავშირი 11.71%
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ხაზი 0.77%
3G 0.29%
რა სიხშირით შედიხართ ინტერნეტში?  
დღეში რამდენჯერმე 83.06%
1-2 ჯერ კვირაში 1.26%
3-4 ჯერ კვირაში 3.78%
2-3 ჯერ თვეში 0.68%
არაუმეტეს 1 თვეში 1.36%
დღეში ერთხელ 9.78%
პირადი მიზნებისათვის  
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 45.4%
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 42.4%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 30.4%
კულტურა, ხელოვნება 35.33%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 77.64%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 39.21%
მეცნიერება,ტექნიკა 32.24%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 38.04%
პროგრამული უზრუნველყოფა 37.56%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 21.1%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 49.95%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 37.27%
განათლება 39.11%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 16.46%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 13.94%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 10.07%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 13.75%
სახლი და აგარაკი 12.88%
ეკონომიკა, ბიზნესი 26.52%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 39.5%
სხვა 19.17%
ამინდის პროგნოზი 39.4%
დაზღვევა 10.75%
სპორტი 24.01%
სოციალური პოლიტიკა 8.13%
პროფესიული მიზნებისათვის  
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 22.56%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 15.68%
კულტურა, ხელოვნება 16.07%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 52.86%
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 26.82%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 28.56%
ეკონომიკა, ბიზნესი 34.27%
მეცნიერება,ტექნიკა 26.43%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 9.78%
პროგრამული უზრუნველყოფა 26.14%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 26.33%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 9.39%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 16.36%
განათლება 27.98%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 9%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 8.03%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 6.1%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 5.81%
სახლი და აგარაკი 3.68%
სხვა 8.42%
დაზღვევა 5.23%
სპორტი 4.74%
სოციალური პოლიტიკა 5.71%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 9.58%
ამინდის პროგნოზი 9.39%
მომხმარებლების მიერ ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი სფეროებია  
ელეკტრონული ფოსტის მიღება, კითხვა, გაგზავნა 88.29%
ელექტრონული პუბლიკაციების კითხვა 25.27%
ინტერნეტ კონფერენციებში,აუქციონებში მონაწილეობა 18.97%
თემატიკურ საიტებზე ინფორმაციის მოძიება 48.89%
კატალოგებსა და ცნობარებში ინფორმაციის მოძიება 37.56%
პროგრამული უზრუნველყოფის მოძიება და გადმოწერა 37.37%
ურთიერთობა ჩატით და ICQ 45.69%
პერსონალური საიტის შექმნა-ადმინისტრირება 25.07%
ონლაინ თამაში 28.46%
ტელე და რადიოგადაცემების მიღება 25.75%
საბანკო და ფინანსური ოპერაციების წარმოება 21.2%
მომხმარებლებთან ურთიერთობა 24.1%
სხვა 36.11%
ელექტრონული პუბლიკაციების გადმოწერა 24.1%
აუდიო და ვიდეოფაილების გადმოწერა 47.92%
თემატური საფოსტო გზავნილების მიღება 30.3%
ინტელექტუალური სახლის მართვა, სერვისი, უსაფრთხოება 13.26%
© 2007 - 2018 POLLING. GE ყველა უფლება დაცულია.   |   დამზადებულია: Pro-Service
ამ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სიდიდის ინფორმაციის გამოყენება და გავრცელება
ნებადართულია მხოლოდ ამ საიტის, როგორც საინფორმაციო წყაროდ მითითების შემთხვევაში
 
Tel: 508444
Fax: 233005
Mob: 893311635
Mob: 877465590
info@publicity.ge