მთავარი ჩვენზე რეკლამა კონტაქტი
მთავარი მომსახურება აუდიტორია უპირატესობები შეკვეთა რეიტინგი არქივი რეგისტრაცია სიახლეთა არქივი
სტატისტიკა
    სულ საიტზე რიგესტრირებულთა რაოდენობა: 1038
ძიება საიტზე
სქესი  
მამაკაცი 69.34%
ქალი 30.66%
თქვენ ცხოვრობთ  
თბილისი 81.14%
ბათუმი 3.58%
ქუთაისი 5.32%
ყვარელი 0.19%
სხვა 3.58%
რუსთავი 4.93%
თელავი 0.58%
ფოთი 0.39%
გორი 0.29%
განათლება  
ხარისხი 5.22%
საშუალო 9.09%
უმაღლესი 50.1%
დაუმთავრების საშუალო 6.96%
სტუდენტი 24.37%
კოლეჯი 4.26%
აგრძელებთ თუ არა სწავლას?  
არა 35.11%
ვსწავლობ პირველად პროფესიას, სპეციალობას 19.73%
ვღებულობ საშუალო განათლებას 13.83%
ვესწრები კურსებს 11.22%
ვიმაღლებ კვალიფიკაციას სპეციალობით 13.54%
ვღებულობ დამატებით (მეორე) პროფესიას, სპეციალობას 6.58%
სამუშაო სფერო  
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსით 4.64%
სხვა 37.43%
დაქირავებული მუშაკი კომერციულ სტრუქტურაში 25.44%
სახელმწიფო მოხელე 11.32%
უმუშევარი,მუდმივი სამუშაის გარეშე 15.18%
დაქირავებული მუშაჯი სახელმწიფო ორგანიზაციაში 3.97%
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსის გარეშე 2.03%
დარგი, რომელშიც მოღვაწეობთ  
კომპიუტერები და ინტერნეტ ბიზნესი 12.48%
მარკეტინგი, რეკლამა, PR 5.8%
სხვა 26.11%
საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციები 7.54%
განათლება, აღზრდა 5.03%
მეცნიერება, კვლევითი ინსტიტუტები 1.55%
მასმედია: ჟურნალისტიკა, საგამომცემლო საქმე 2.8%
მომსახურება 2.51%
საზოგადოებრივი კვება 0.29%
ხელისუფლების არჩევითი ორგანოები 0.77%
ფინანსური სექტორი: ინვესტიცია, დაზღვევა, უძრავი ქონება 2.8%
ტრანსპორტი 2.13%
სპორტი 7.74%
ვაჭრობა 2.32%
სახელმწიფო მართვის აპარატი 1.16%
ტელეკომუნიკაცია, კავშირგაბმულობა 5.03%
მედიცინა, ჯანდაცვა 2.42%
სოფლის მეურნეობა 0.77%
სასმართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა 1.74%
თავისუფალი პროფესია: მხატვარი, მწერალი... 1.45%
მშენებლობა, პროექტირება 2.9%
უშიშროების ორგანოები: არმია, პოლიცია 0.68%
წარმოება 1.55%
დასვენებისა და გართობის ორგანიზაცია 0.77%
ტურიზმი, სასტუმროები 1.35%
კომუნალური მეურნეობა 0.29%
სამსახურებრივი მდგომარეობა  
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 4.06%
მოსწავლე 18.47%
სპეციალისტი,ტექნიკური მენეჯერი 16.05%
სხვა 26.6%
მეწარმე 2.42%
წამყვანი სპეციალისტი 6.19%
სახელმწიფო მოსამსახურე(მათ შორის სამხედრო) 1.16%
განყოფილების უფროსი 5.32%
კერძო პრაქტიკა 3.38%
დროებით უმუშევარი 7.74%
კვალიფიცირებული მუშაკი 5.51%
მომსახურე პერსონალი,არაკვალიფიცირებული მუშა 1.74%
პენსიონერი 0.58%
დიასახლისი 0.77%
დაახლოებით შეაფასეთ თქვენი პირადი თვიური შემოსავალი  
საშუალოზე მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/3. შესაძლებელია კრედიტი უძრავი ქონების შესაძენად; 16.15%
საშუალო – დანახარჟები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/2. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგის შექმნა და სამომხმარებლო კრედიტი ძვირფასი ნივთის/მომსახურების შასაძენად; 36.46%
საშუალოზე დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 2/3. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგი "შავი დღისათვის". სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი ან შეზღუდულია; 11.61%
დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 3/4. ფულადი დანაზოგი შეუძლებელია. სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი. 15.86%
მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/4. შესაძლებელია გრძელვადიანი ინვესტიცია და კრედიტის აღება; 19.92%
ინტერნეტ კავშირის ადგილი  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 31.33%
სახლიდან 85.11%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 10.06%
სტუმრად ყოფნისას 6.58%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 10.35%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 7.25%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 6.87%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 7.93%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 24.08%
სახლიდან 65.28%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 1.26%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 2.03%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 1.16%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 2.8%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 2.32%
სტუმრად ყოფნისას 0.97%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
გომოყოფილი ხაზი (DSL, ADSL) 65.86%
არ ვიცი 21.18%
რადიოკავშირი 11.7%
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ხაზი 0.77%
3G 0.39%
რა სიხშირით შედიხართ ინტერნეტში?  
დღეში რამდენჯერმე 83.08%
1-2 ჯერ კვირაში 1.26%
3-4 ჯერ კვირაში 3.77%
2-3 ჯერ თვეში 0.68%
არაუმეტეს 1 თვეში 1.35%
დღეში ერთხელ 9.77%
პირადი მიზნებისათვის  
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 45.45%
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 42.46%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 30.46%
კულტურა, ხელოვნება 35.4%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 77.66%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 39.26%
მეცნიერება,ტექნიკა 32.3%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 38.1%
პროგრამული უზრუნველყოფა 37.62%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 21.08%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 50%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 37.23%
განათლება 39.07%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 16.44%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 13.93%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 10.06%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 13.73%
სახლი და აგარაკი 12.86%
ეკონომიკა, ბიზნესი 26.5%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 39.56%
სხვა 19.15%
ამინდის პროგნოზი 39.46%
დაზღვევა 10.74%
სპორტი 23.98%
სოციალური პოლიტიკა 8.12%
პროფესიული მიზნებისათვის  
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 22.53%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 15.67%
კულტურა, ხელოვნება 16.05%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 52.8%
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 26.79%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 28.53%
ეკონომიკა, ბიზნესი 34.24%
მეცნიერება,ტექნიკა 26.4%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 9.77%
პროგრამული უზრუნველყოფა 26.11%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 26.31%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 9.38%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 16.34%
განათლება 28.05%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 8.99%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 8.03%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 6.09%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 5.8%
სახლი და აგარაკი 3.68%
სხვა 8.41%
დაზღვევა 5.22%
სპორტი 4.74%
სოციალური პოლიტიკა 5.71%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 9.57%
ამინდის პროგნოზი 9.38%
მომხმარებლების მიერ ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი სფეროებია  
ელეკტრონული ფოსტის მიღება, კითხვა, გაგზავნა 88.2%
ელექტრონული პუბლიკაციების კითხვა 25.24%
ინტერნეტ კონფერენციებში,აუქციონებში მონაწილეობა 18.96%
თემატიკურ საიტებზე ინფორმაციის მოძიება 48.84%
კატალოგებსა და ცნობარებში ინფორმაციის მოძიება 37.52%
პროგრამული უზრუნველყოფის მოძიება და გადმოწერა 37.33%
ურთიერთობა ჩატით და ICQ 45.65%
პერსონალური საიტის შექმნა-ადმინისტრირება 25.05%
ონლაინ თამაში 28.43%
ტელე და რადიოგადაცემების მიღება 25.73%
საბანკო და ფინანსური ოპერაციების წარმოება 21.18%
მომხმარებლებთან ურთიერთობა 24.08%
სხვა 36.07%
ელექტრონული პუბლიკაციების გადმოწერა 24.08%
აუდიო და ვიდეოფაილების გადმოწერა 47.87%
თემატური საფოსტო გზავნილების მიღება 30.27%
ინტელექტუალური სახლის მართვა, სერვისი, უსაფრთხოება 13.25%
© 2007 - 2019 POLLING. GE ყველა უფლება დაცულია.   |   დამზადებულია: Pro-Service
ამ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სიდიდის ინფორმაციის გამოყენება და გავრცელება
ნებადართულია მხოლოდ ამ საიტის, როგორც საინფორმაციო წყაროდ მითითების შემთხვევაში
 
Tel: 508444
Fax: 233005
Mob: 893311635
Mob: 877465590
info@publicity.ge