მთავარი ჩვენზე რეკლამა კონტაქტი
მთავარი მომსახურება აუდიტორია უპირატესობები შეკვეთა რეიტინგი არქივი რეგისტრაცია სიახლეთა არქივი
სტატისტიკა
    სულ საიტზე რიგესტრირებულთა რაოდენობა: 1036
ძიება საიტზე
სქესი  
მამაკაცი 69.54%
ქალი 30.46%
თქვენ ცხოვრობთ  
თბილისი 81.09%
ბათუმი 3.59%
ქუთაისი 5.33%
ყვარელი 0.19%
სხვა 3.59%
რუსთავი 4.95%
თელავი 0.58%
ფოთი 0.39%
გორი 0.29%
განათლება  
ხარისხი 5.24%
საშუალო 9.12%
უმაღლესი 49.95%
დაუმთავრების საშუალო 6.98%
სტუდენტი 24.44%
კოლეჯი 4.27%
აგრძელებთ თუ არა სწავლას?  
არა 35.01%
ვსწავლობ პირველად პროფესიას, სპეციალობას 19.79%
ვღებულობ საშუალო განათლებას 13.87%
ვესწრები კურსებს 11.25%
ვიმაღლებ კვალიფიკაციას სპეციალობით 13.48%
ვღებულობ დამატებით (მეორე) პროფესიას, სპეციალობას 6.6%
სამუშაო სფერო  
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსით 4.66%
სხვა 37.54%
დაქირავებული მუშაკი კომერციულ სტრუქტურაში 25.22%
სახელმწიფო მოხელე 11.35%
უმუშევარი,მუდმივი სამუშაის გარეშე 15.23%
დაქირავებული მუშაჯი სახელმწიფო ორგანიზაციაში 3.98%
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსის გარეშე 2.04%
დარგი, რომელშიც მოღვაწეობთ  
კომპიუტერები და ინტერნეტ ბიზნესი 12.51%
მარკეტინგი, რეკლამა, PR 5.63%
სხვა 26.19%
საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციები 7.57%
განათლება, აღზრდა 5.04%
მეცნიერება, კვლევითი ინსტიტუტები 1.55%
მასმედია: ჟურნალისტიკა, საგამომცემლო საქმე 2.81%
მომსახურება 2.52%
საზოგადოებრივი კვება 0.29%
ხელისუფლების არჩევითი ორგანოები 0.78%
ფინანსური სექტორი: ინვესტიცია, დაზღვევა, უძრავი ქონება 2.81%
ტრანსპორტი 2.13%
სპორტი 7.76%
ვაჭრობა 2.33%
სახელმწიფო მართვის აპარატი 1.16%
ტელეკომუნიკაცია, კავშირგაბმულობა 5.04%
მედიცინა, ჯანდაცვა 2.33%
სოფლის მეურნეობა 0.78%
სასმართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა 1.75%
თავისუფალი პროფესია: მხატვარი, მწერალი... 1.45%
მშენებლობა, პროექტირება 2.91%
უშიშროების ორგანოები: არმია, პოლიცია 0.68%
წარმოება 1.55%
დასვენებისა და გართობის ორგანიზაცია 0.78%
ტურიზმი, სასტუმროები 1.36%
კომუნალური მეურნეობა 0.29%
სამსახურებრივი მდგომარეობა  
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 4.07%
მოსწავლე 18.53%
სპეციალისტი,ტექნიკური მენეჯერი 16.1%
სხვა 26.67%
მეწარმე 2.42%
წამყვანი სპეციალისტი 6.01%
სახელმწიფო მოსამსახურე(მათ შორის სამხედრო) 1.16%
განყოფილების უფროსი 5.33%
კერძო პრაქტიკა 3.39%
დროებით უმუშევარი 7.76%
კვალიფიცირებული მუშაკი 5.43%
მომსახურე პერსონალი,არაკვალიფიცირებული მუშა 1.75%
პენსიონერი 0.58%
დიასახლისი 0.78%
დაახლოებით შეაფასეთ თქვენი პირადი თვიური შემოსავალი  
საშუალოზე მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/3. შესაძლებელია კრედიტი უძრავი ქონების შესაძენად; 16.2%
საშუალო – დანახარჟები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/2. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგის შექმნა და სამომხმარებლო კრედიტი ძვირფასი ნივთის/მომსახურების შასაძენად; 36.47%
საშუალოზე დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 2/3. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგი "შავი დღისათვის". სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი ან შეზღუდულია; 11.64%
დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 3/4. ფულადი დანაზოგი შეუძლებელია. სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი. 15.91%
მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/4. შესაძლებელია გრძელვადიანი ინვესტიცია და კრედიტის აღება; 19.79%
ინტერნეტ კავშირის ადგილი  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 31.43%
სახლიდან 85.35%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 10.09%
სტუმრად ყოფნისას 6.6%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 10.38%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 7.27%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 6.89%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 7.95%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 23.96%
სახლიდან 65.37%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 1.26%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 2.04%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 1.16%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 2.81%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 2.33%
სტუმრად ყოფნისას 0.97%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
გომოყოფილი ხაზი (DSL, ADSL) 66.05%
არ ვიცი 21.05%
რადიოკავშირი 11.74%
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ხაზი 0.78%
3G 0.29%
რა სიხშირით შედიხართ ინტერნეტში?  
დღეში რამდენჯერმე 83.03%
1-2 ჯერ კვირაში 1.26%
3-4 ჯერ კვირაში 3.78%
2-3 ჯერ თვეში 0.68%
არაუმეტეს 1 თვეში 1.36%
დღეში ერთხელ 9.8%
პირადი მიზნებისათვის  
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 45.3%
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 42.29%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 30.46%
კულტურა, ხელოვნება 35.21%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 77.59%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 39.28%
მეცნიერება,ტექნიკა 32.3%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 38.12%
პროგრამული უზრუნველყოფა 37.63%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 21.14%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 50.05%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 37.34%
განათლება 39.19%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 16.49%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 13.97%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 10.09%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 13.77%
სახლი და აგარაკი 12.9%
ეკონომიკა, ბიზნესი 26.58%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 39.57%
სხვა 19.2%
ამინდის პროგნოზი 39.28%
დაზღვევა 10.77%
სპორტი 24.05%
სოციალური პოლიტიკა 8.15%
პროფესიული მიზნებისათვის  
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 22.6%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 15.71%
კულტურა, ხელოვნება 16.1%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 52.96%
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 26.67%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 28.61%
ეკონომიკა, ბიზნესი 34.34%
მეცნიერება,ტექნიკა 26.48%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 9.8%
პროგრამული უზრუნველყოფა 26.19%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 26.38%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 9.41%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 16.2%
განათლება 28.03%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 9.02%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 8.05%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 6.11%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 5.82%
სახლი და აგარაკი 3.69%
სხვა 8.44%
დაზღვევა 5.24%
სპორტი 4.75%
სოციალური პოლიტიკა 5.72%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 9.6%
ამინდის პროგნოზი 9.41%
მომხმარებლების მიერ ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი სფეროებია  
ელეკტრონული ფოსტის მიღება, კითხვა, გაგზავნა 88.46%
ელექტრონული პუბლიკაციების კითხვა 25.32%
ინტერნეტ კონფერენციებში,აუქციონებში მონაწილეობა 19.01%
თემატიკურ საიტებზე ინფორმაციის მოძიება 48.98%
კატალოგებსა და ცნობარებში ინფორმაციის მოძიება 37.63%
პროგრამული უზრუნველყოფის მოძიება და გადმოწერა 37.44%
ურთიერთობა ჩატით და ICQ 45.78%
პერსონალური საიტის შექმნა-ადმინისტრირება 25.12%
ონლაინ თამაში 28.52%
ტელე და რადიოგადაცემების მიღება 25.8%
საბანკო და ფინანსური ოპერაციების წარმოება 21.24%
მომხმარებლებთან ურთიერთობა 24.15%
სხვა 36.18%
ელექტრონული პუბლიკაციების გადმოწერა 24.15%
აუდიო და ვიდეოფაილების გადმოწერა 48.01%
თემატური საფოსტო გზავნილების მიღება 30.36%
ინტელექტუალური სახლის მართვა, სერვისი, უსაფრთხოება 13.29%
© 2007 - 2018 POLLING. GE ყველა უფლება დაცულია.   |   დამზადებულია: Pro-Service
ამ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სიდიდის ინფორმაციის გამოყენება და გავრცელება
ნებადართულია მხოლოდ ამ საიტის, როგორც საინფორმაციო წყაროდ მითითების შემთხვევაში
 
Tel: 508444
Fax: 233005
Mob: 893311635
Mob: 877465590
info@publicity.ge